DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY – STOLWIT GROUP

Firma STOLWIT GROUP sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY – STOLWIT GROUP SP. Z O.O. SP.K.” , w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu finansowany ze środków Funduszy Europejskich wynosi 237 342,51 zł